• Japońska zielona herbata

  • Pakujemy na prezenty

oolong

*


Herbatę oolong (ulung) zaliczamy do herbat częściowo oksydowanych.

Jest ona wytwarzana z liści tych samych krzewów (camellia sinensis) co herbata zielona i czarna, ale liście te po zerwaniu przetwarzane są w inny sposób.

W momencie zerwania liści z krzewu zaczynają w nich zachodzić różnorodne reakcje chemiczne, a wśród nich najważniejszą jest utlenianie (zwane też oksydacją). W wyniku oksydacji zielone liście herbaty przybierają po pewnym czasie kolor czarny.

W przypadku zielonej herbaty nie chcemy do tego dopuścić i dlatego, aby przerwać proces oksydacji i zachować zielony kolor liści, poddajemy je zaraz po zerwaniu działaniu wysokiej temperatury - aby zdezaktywować enzymy znajdujące się w liściach i przerwać proces utleniania. Herbata zielona jest herbatą nieoksydowaną.

W przypadku czarnej herbaty chcemy natomiast proces oksydacji przyśpieszyć. W tym celu liście herbaty są nawet celowo uszkadzane, aby zwiększyć powierzchnię oksydacji i proces ten przyśpieszyć. Herbata czarna jest herbatą całkowicie oksydowaną (utlenioną).

*


oolong

*


Oolong jest natomiast herbatą częściowo oksydowaną. Nie jest to herbata zielona ani czarna - oolong należy do własnej kategorii. Znajduje się ona pomiędzy herbatą zieloną i czarną, jako herbata częściowo utleniona. Jednak poziom utlenienia w herbacie oolong może wahać się od 8% do 80%, w zależności od stylu danego mistrza herbaty. Jej profil smakowy w związku z tym może się również wahać od bliższego zielonej herbacie (mniej utleniony) aż po bliższy czarnej herbacie (bardziej utleniony).

Procesu powstania herbaty oolong składa się z wielu etapów. Zaliczają się do nich na początku więdnięcie, chłodzenie i podrzucanie listków, aby je pokruszyć i zwiększyć powierzchnię utleniania. Gdy herbata osiągnie pożądany poziom oksydacji liście poddaje się działaniu temperatury aby proces oksydacji zatrzymać. Na koniec herbaty oolong są tradycyjnie skręcane i rolowane w cienkie pasma i kulki. Zwijanie/skręcanie jest ważną cechą herbaty oolong, która ma wpływ na jej wygląd, kolor i aromat.

Cechami charakterystycznymi herbaty oolong są zatem: stopień oksydacji i kształt liści.

W dużym uproszczeniu, pod względem właściwości i smaku, herbatę oolong klasyfikuje się najczęściej pomiędzy herbatą zieloną a czarną.

*


oolong