• Japońska zielona herbata

 • Pakujemy na prezenty

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument (Polityka Prywatności) zawiera najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że właścicielem sklepu a zarazem Administratorem Danych Osobowych klientów sklepu internetowego www.zielonykubek.pl jest Dorota Takahashi, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dorota Takahashi Zielony Kubek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9542481762 , nr REGON 120541728, ul. Starowiślna 69/7, 31-052 Kraków .

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem oferowanych w nim usług.

Celem przetwarzania danych osobowych są:

 1. świadczenie usług oferowanych w Sklepie, w tym utrzymanie konta klienta
 2. realizacja Twoich zamówień, w tym zawieranie umów sprzedaży, realizacja zapłaty za zakupione towary, przesyłania powiadomień o zamówieniach, realizacja reklamacji i zwrotów
 3. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: (art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO)

 1. Umowa sprzedaży lub Twoje działania podejmowane zmierzające do jej zawarcia 
 2. Obowiązki prawne sklepu, np. związane z rachunkowością 
 3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego
 6. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
 7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy np. podanie danych jest warunkiem złożenia zamówienia. W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ODBIORCY DANYCH

W celu realizacji zamówień dane osobowe przekazywane są do podmiotom zewnętrznym. Oto lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • Firmy kurierskie realizujące dostawę towarów
 • Firma Przelewy24 - podmiot realizujący płatności
 • Biuro księgowe
 • Hostingodawca
 • Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • Podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną. 

Dane osobowe związane z realizacją zamówienia przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia. Po tym czasie podlegają archiwizacji i będą przechowywane z zachowaniem szczególnej ostrożności przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, na które klient wyraził dodatkową zgodę (newsletter), będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

TWOJE UPRAWNIENIA

Zgodnie z RODO, każdy, kto przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, uaktualnienia lub sprostowania danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia i umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu. Nie powodują one zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

W naszym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 1. udostępniania funkcji sklepu oraz zapamiętywania informacji o Twojej sesji 
 2. statystycznym -  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez użytkowników serwisu. Korzystamy z funkcji Google Analytics i zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności firmy Google (Polityka Prywatności Google), aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach.
 3. marketingowym - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google (np. Google Adwords), z której korzystamy do reklamowania naszych produktów. Pliki cookies mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować np. informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 4. Filmy umieszczone w naszym serwisie są przy wykorzystaniu serwisu youtube.com, który zapisuje własne pliki cookies zawierające m.in. preferencje użytkownika, pozwalające się zalogować, a także cookies pozwalające na uzależnienie wyświetlania reklam w zależności od zachowań użytkownika. Szczegóły opisane są w polityce prywatności tego serwisu.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w następujący sposób:

EMAIL: sklep@zielonykubek.pl, 

TEEFON: 514 744 670 

ADRES: Zielony Kubek, ul. Starowiślna 69/7, 31-052 Kraków.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.