• Japońska zielona herbata

  • Pakujemy na prezentyherbata ekologiczna


Zielona herbata jest w Japonii stosunkowo rzadko uprawiana na plantacjach ekologicznych. Przyczyn jest wiele: brak ziemi pod nowe plantacje, starzejące się społeczeństwo, niechęć do zmiany sposobów uprawy wypracowywanych przez cale pokolenia plantatorów (aby uzyskać pożądany smak herbaty), wysokie koszty produkcji ekologicznej.Co to jest herbata ekologiczna?


W certyfikowanym rolnictwie ekologicznym właściciel plantacji musi przestrzegać surowych zasad dotyczących stosowania nawozów i pestycydów podczas uprawy krzewów herbacianych. Co roku na plantacjach przeprowadzane są rygorystyczne kontrole i testy w celu wykrycia ewentualnych pozostałości chemikaliów w glebie i na roślinach. 

Jednak to, jak właściciele dbają o swoje plantacje nie wystarcza. W przypadku plantacji ekologicznych dużym problemem jest zanieczyszczenie krzyżowe, czyli pochodzące z sąsiadujących plantacji konwencjonalnych. W przypadku sąsiadowania z plantacjami konwencjonalnymi istnieje ryzyko, że w niesprzyjających okolicznościach np. przy silnym wietrze plantacje ekologiczne mogą zostać zanieczyszczone środkami ochrony roślin stosowanymi na plantacjach konwencjonalnych. Aby tego uniknąć wiele plantacji ekologicznych jest położonych na odizolowanych terenach w górach.

Plantacje, z których pochodzą nasze herbaty położone są głęboko w górach, otoczone lasami, a dodatkowo wszyscy rolnicy w danej miejscowości prowadzą uprawy ekologiczne. Możliwości zanieczyszczenia plantacji zostały zredukowane tutaj do zera. Nasze herbaty zawsze wykazują brak jakichkolwiek śladów zanieczyszczeń w badaniach laboratoryjnych.

japońskie plantacje herbaty


Dlaczego herbata ekologiczna jest droga?Każdy plantator prowadzi uprawę krzewów pod kontrolą odpowiedniej agencji certyfikującej rolnictwo ekologiczne. Koszty działalności takiej agencji oraz badań „czystości” plantacji i produktów ponosi właściciel plantacji.

Samo przestawienie się z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne zajmuje kilka lat, co powoduje że obecnie w Japonii najczęściej dostawcami herbaty ekologicznej są plantatorzy, którzy przeszli na rolnictwo ekologiczne 30-35 lat temu. Nasze herbaty pochodzą właśnie z takich plantacji.

Nie tylko plantatorzy, ale również importerzy i dystrybutorzy herbaty ekologicznej pracują pod kontrolą agencji certyfikujących rolnictwo ekologiczne i obrót produktami ekologicznymi. To importerzy i dystrybutorzy ponoszą koszty działalności takich agencji i badań, które one przeprowadzają.

Wiele kosztów wynika ze sposobu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych, ale sama uprawa herbaty ekologicznej jest też po prostu droższa. Zwłaszcza w przypadku herbaty matcha, która przed zbiorami rośnie w prawie kompletnym zacienieniu. Uprawa herbaty bez słońca i bez pomocy środków chemicznych jest trudna i droższa. Dlatego herbata matcha ekologiczna jest w Japonii stosunkowo rzadko spotykana i droga. Jeśli klient natrafi na tanią matchę ekologiczną z Japonii to należy podejść do tego z dużą dozą sceptyzmu.

Nasze herbaty pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych i są dopuszczone do obrotu z europejskim logo żywności ekologicznej, tzw. zielonym listkiem.

Więcej o naszych certyfikatach i badaniach przeczytasz tu: 

Wyniki badań na zawartość pestycydów