• Japońska zielona herbata

  • Pakujemy na prezenty

Organic green teaBadanie na pozostałości pestycydów


Nasze herbaty pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych i są dopuszczone do obrotu z europejskim logo żywności ekologicznej. Nie zawierają żadnych pozostałości  pestycydów, aromatów czy innych „ulepszaczy”.

Herbaty posiadają certyfikaty ekologiczne, jednak my wykonaliśmy dodatkowo badania na pozostałości pestycydów dla naszej herbaty Matcha Ceremonialna Ekologiczna HAMANASU w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Badanie obejmowało 473 pestycydy. 

Z dumą oznajmiamy, że ŻADEN z 473 badanych pestycydów nie został w naszej herbacie wykryty. Żaden!!

Wartości znajdujące się przy nazwach pestycydów na poniżej zamieszczonym dokumencie to są tzw. Dolne Granice Oznaczalności (DGO) - co znaczy, że testy mogą wykryć dany pestycyd dopiero od tej wartości. 

Wartości te są szalenie niskie, minimalne a jednak ŻADEN z badanych pestycydów nie przekroczył tej granicy wykrywalności. Żaden nie został w naszej herbacie wykryty.

Oferujemy Państwu produkt naprawdę najwyższej jakości!

Nasze herbaty pochodzą z ekologicznych plantacji położonych wśród gór i lasów. Od wielu, wielu lat nie stosuje się na nich pestycydów. W rejonie, skąd pochodzą wszyscy plantatorzy prowadzą uprawy ekologiczne. Takie położenie i sąsiedztwo likwiduje praktycznie możliwość zanieczyszczenia upraw np. opryskami z plantacji konwencjonalnych. 

Toast oczywiście wznosimy naszą ulubioną herbatą sencha!

BADANIA NA PESTYCYDY - MATCHA


Ponadto, w kwietniu 2019 roku wykonane zostały rownież badanie na pestycydy dla naszej herbaty ekologicznej sencha. Badanie obejmowało 257 pestycydów - żaden z nich nie został w naszej herbacie wykryty!

Zapraszamy do degustacji naszych herbat!

BADANIA NA PESTYCYDY - SENCHA